Giao nước uống cho văn phòng, công ty

17/03/2018

Giao nước uống cho văn phòng, công ty.

Có thể xuất hóa đơn.